Laisvos darbo vietos

Kauno r. Ringaudų pradinei mokyklai nuo 2020-09-01 reikalingas meninio ugdymo mokytojas 0,5 etato.

Kreiptis telefonais: 8 37 563144, mob. tel. 868582037. Elektroniniu paštu: info@ringaudumokykla.lt.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

  • prašymas leisti dalyvauti darbo pokalbyje; 
  •  asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;  
  •  išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;  
  • pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopija (jei turi); 
  • gyvenimo aprašymas (CV); 
  • socialinio draudimo pažymėjimo kopija;   
  • dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui. 

Dokumentų priėmimo vieta Gėlių g. 2, Ringaudų k., Kauno r., 241 kab.

Dokumentų priėmimo terminas iki 2020-08-21.