Informacija atnaujinta: 2020-10-16

VIZIJA

Mokykla, ugdanti pilnavertį, atsakingą besikeičiančios visuomenės narį, įgijusį dorinės, socialinės, kultūrinės, emocinės kompetencijos pagrindus, gebėjimą ir norą nuolat mokytis bei tobulėti.

MISIJA

Padėti ikimokyklinio, priešmokyklinio ir jaunesnio mokyklinio amžiaus vaikams tapti brandžiais, pilnaverčiais visuomenės nariais, ugdantis kūrybiškumo, komunikacijos, kooperacijos, kritinio mąstymo kompetencijas, siekiant dorinės, emocinės, kultūrinės, socialinės brandos, formuojant finansinio raštingumo pagrindus, sveikos gyvensenos įgūdžius.