Finansinės ataskaitos

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS

2024 metų kovo 31 d. finansinės būklės ataskaita – Dok;

2023 metų gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų rinkinys – dok1,

2023 metų biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita – Dok1, Dok2.

2023 pinigų srautų ataskaita pagal gruodžio 31 d. – Dok.

2023 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas – Dok.

2023 metų finansinės būklės ataskaitos – Dok-1, Dok-2, Dok-3, Dok-4

2022 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas – Dok.

2022 metų kovo 31 d. finansinės būklės ataskaita – Dok.

2021 metų biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita – Dok.

2021 metų finansinių ataskaitų rinkinys – Dok.

2021 metų – Dok-1, Dok-2, Dok-3, Dok-4;

2020 metų finansinių ataskaitų rinkinys – Dok.

2020 metų – Dok-1, Dok-2, Dok-3.

2019 metų – Dok-1, Dok-2.

2019 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas – Dok.

2019 metų biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita – Dok.