Priešmokyklinio ugdymo programa

Informacija atnaujinta: 2022-10-16

 

Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa – Dokumentas.

Įsakymas dėl priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo 2022 m. rugpjūčio 24 d. Nr. V-1269

Priešmokyklinio amžiaus vaiko raidos aprašas – Dokumentas