2020-05-23

|

Kategorijos: Aktuali informacija

|

Tėvų supažindinimas su ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių ugdymo proceso organizavimo nuo 2020-05-18 tvarka

 1. Vaikai į įstaigą priimami nuo 7:30 iki 8:30 val.
 2. Prie vartelių budės įstaigos darbuotojas, kuris po vieną įleis į teritoriją, vėliau varteliai užrakinami.
 3. Rekomenduojama nevesti vaikų, sergančių lėtinėmis ligomis, ir/ar gyvenančių su rizikos grupėje esančiais asmenimis.
 4. Atvesdami ir paimdami vaikus privalote dėvėti nosį ir burną dengiančias priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones) , pirštines. Suaugę asmenys be apsaugos priemonių į įstaigos teritoriją nebus įleidžiami.
 5. Į įstaigos patalpas nebūsite įleidžiami.
 6. Vaikai nuo 6 metų amžiaus privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias priemones (veido kaukes ar kitas priemones).
 7. Vaiką į įstaigą atveda ir pasiima vienas suaugęs asmuo.
 8. Atvedus vaiką į įstaigą, privalote laikytis saugaus 2 metrų atstumo nuo įstaigos darbuotojų, kitų vaikų bei jų tėvų.
 9. Vaikai priimami tik per jūsų grupės lauko įėjimą.
 10. Telefono skambučiu prie grupės lauko įėjimo iškviesite darbuotoją (mokytojos padėjėją), kuri jus pasitiks, pamatuos kūno temperatūrą , įvertins sveikatos būklę. Jei darbuotojas pastebės užkrečiamos ligos simptomus, vaikas į įstaigą nebus priimamas.
 11. Vaikai įstaigoje bus maitinami įprasta tvarka. Vaikams draudžiama neštis maistą į įstaigą.
 12. Saugumo užtikrinimui draudžiama neštis pašalinius daiktus (žaislus, telefonus ir kt.)
 13. Vaikus pasiimsite prie grupės lauko durų (paskambinus) arba žaidimų aikštelėje (į žaidimų aikštelę neikite, laukite prie vartelių).
 14. Pasiėmę vaikus nesibūriuokite, laikykitės saugaus atstumo.
 15. Visais klausimais, pageidavimais prašome kreiptis į grupės darbuotojus prie įėjimų pateiktais telefonais, arba administraciją bendrais įstaigos telefonais (837563144, 868582037).