2021-02-11

„ŠIRDELĖ IŠ ŠIRDIES”

2021.01-02.05 vyko Kauno rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų

kūrybinių darbų fotografijų paroda

„ŠIRDELĖ IŠ ŠIRDIES,

kurią organizavo Kauno rajono Ringaudų pradinė mokykla:

 direktorė A.Gudaitienė,  direktoriaus pavaduotoja ugdymui L.Kimantienė,

ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytojos Kristina Tamošiūnienė ir Lina Petrauskaitė.

Parodoje dalyvavo 13 ugdymo įstaigų, 48 pedagogai.

Sulaukta 64 kūrybinių darbelių nuotraukų.

Vaikai kūrė širdeles sau, savo artimiesiems, Lietuvai.

MYLIME MAMYTĘ,

MYLIME TĖVELĮ,

SENELIUS, DRAUGUS,

SAULUTĘ IR TĖVYNĘ.