2020-08-30

Rekomendacijos Darželio Vaikų Tėvams

  • Vaikai į įstaigą priimamai nuo 30 iki 8.30 val. Vėliau durys rakinamos.
  • Vaiką atveda ir pasiima vienas suaugęs asmuo. Atvesdami ir paimdami vaikus privalote dėvėti nosį ir burną dengiančias priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones). Vaikai nuo 6 metų amžiaus privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias priemones. Atvedus ir pasiimant vaiką privalote laikytis saugaus 2 metrų atstumo nuo įstaigos darbuotojų, kitų vaikų bei jų tėvų. Prašome iškarto išeiti iš įstaigos teritorijos (vaikštinėti, žaisti teritorijoje nepageidaujama).
  • Tėvai į įstaigą neįleidžiami. Įleidžiami tik po vieną šeimos narį esant būtinybei, asmens apsilankymus žymint registracijos žurnale.
  • Vaikai įleidžiami ir išleidžiami

 

„SKRUZDĖLIUKŲ“, „BITUČIŲ“, „BORUŽĖLIŲ“ grupių pro įstaigos darželio grupių įėjimo duris Nr. 142,

 „DRUGELIŲ“, „ŽIOGELIŲ“ grupių pro įstaigos įėjimo duris prie pagrindinio įėjimo iš kiemo pusės Nr. 13.

 

  • Vaikai išleidžiami iš įstaigos pranešus telefonu grupės auklėtojai arba iš lauko žaidimų aikštelės (į žaidimų aikštelę tėvai neįleidžiami, laukite prie vartelių).
  • Prie įėjimo budės įstaigos darbuotojas, kuris pamatuos vaiko temperatūrą ir palydės iki grupės. Jei darbuotojas pastebės užkrečiamos ligos simptomus, vaikas į įstaigą nebus priimamas. Grupėje pastebėjus vaikams ligos simptomus iš karto pranešama tėvams, kurie nedelsiant turi pasiimti vaiką iš įstaigos.
  • Grupių darbo laikas 7.30-18.00 val.
  • Vaikai bus maitinami savo grupėse.

Maitinimo laikas:

8.30-9.00 val. pusryčiai,

12.00-12. 30 val. pietūs,

15.30-16.00 val. vakarienė.

Vaikams draudžiama neštis maisto produktus į įstaigą.

  • Saugumo užtikrinimui vaikams draudžiama neštis žaislus, daiktus.

Visais klausimais, pageidavimais prašome kreiptis į grupės auklėtoją.