2023-10-12

RAUDONDVARYJE PADĖKOS ŽODŽIAI SKAMBĖJO PEDAGOGAMS

Kauno rajono meras Valerijus Makūnas kartu su vicemerais Raminta Popoviene, Antanu Nesteckiu, Pauliu Visocku, Administracijos direktoriumi Šarūnu Šukevičiumi ir Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėju Jonu Petkevičiumi  apdovanojo labiausiai pasižymėjusius mokytojus. 27 pedagogams įteikti mero padėkos raštai. Dar  penkiems mokytojams už puikius darbo rezultatus įteiktos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos padėkos. Pasveikinti ir 5 jaunieji specialistai, kurie baigę mokslus, šiemet pradėjo dirbti Kauno rajono mokyklose. Mūsų mokyklos mokytojai Laimai Paškauskaitei buvo įteikta Kauno rajono padėka už įtraukiojo ugdymo principų diegimą klasėje. Taip pat pasveikinta mokytoja Ieva Karklelytė, kuri mokytojo kelią pasirinko pradėti Kauno rajone, mūsų Ringaudų pradinėje mokykloje.