„Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Ringaudų pradinė mokykla dalyvavo Europos Sąjungos fondų investicijų projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“. (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvinimą.

Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto laikotarpis – nuo 2017 m. kovo 22 d. iki 2019 m. liepos 22 d.

Vykdant projektą mokykla aprūpinta gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių bei įrangos komplektais 1–4 klasėms.

 

Daugiau informacijos:

https://www.sac.smm.lt