Kategorijos: Renginiai

Džiaugiamės ir sveikiname!

Kauno rajono švietimo, kultūros ir sporto Vedėjo padėkomis apdovanotos mūsų mokyklos mokytojos: Čenita Galicinienė ir Vilhelmina Vasilavičienė. Kauno rajono Mero padėkos raštu apdovanota tikybos mokytoja Julė Vaketienė. Taip pat buvo pagerbtos mūsų jaunosios specialistės: socialinė pedagogė Akvilė Vaičiulytė ir anglų kalbos mokytoja Akvilė Šiupšinskaitė.