2020-10-17

|

Kategorijos: Aktuali informacija

Mokinių gebėjimų atskleidimo ir jų ugdymo sistemos plėtra


Kauno r. Ringaudų pradinė mokykla ir Nacionalinė švietimo agentūra vykdo projektą „Mokinių gebėjimų atskleidimo ir jų ugdymo sistemos plėtra“ Nr. 09.2.2-ESFA-V-707-04-0001. Tikslas –  kurti ir plėtoti mokinių gebėjimų atpažinimą ir jų vystymą, įgalinant mokytojus ir psichologus pažinti mokinio gebėjimus ir parinkti jiems tinkamiausią ugdymą.

Šiais mokslo metais daugiau nei 4000 vaikų, kurie mokosi 2–8 klasėse įvairiose Lietuvos miestų bei kaimų mokyklose, dalyvaus tyrime. Iš visų tyrime dalyvavusių mokinių bus atrinkti didelį mokymosi potencialą turintys vaikai. Ringaudų mokykla 2020/2021 mokslo metais dalyvauja veiksmo tyrime, kurio metu išbandysime 2017–2019 metais sukurtą didelį mokymosi potencialą turinčių mokinių atrankos sistemą ir jiems skirtus lietuvių kalbos, matematikos ir gamtos mokslų modulius.