Pamokų tvarkaraštis

Nuotolinio mokymo tvarkos aprašas

1. 9.00 – 9.40

2. 9.50 – 10.30

3. 10.40 – 11.20

4. 11.30 – 12.10


Informacija atnaujinta: 2021-01-01
Klasė, kab. nr., klasės mokytojaPIRMADIENISANTRADIENISTREČIADIENISKETVIRTADIENISPENKTADIENIS
1a
Kab. 222
V. Vasilavičienė
1.Matematika
2.Pasaulio paž.
3.Pasaulio paž.
1. Lietuvių k.
2. Lietuvių k.
3. Tikyba*/muzika**
1. Matematika
2. Lietuvių k.
3. Lietuvių k.
1. Lietuvių k.
2. Lietuvių k.
3. Matematika
1. Matematika
2. Lietuvių k.
3. Dailė/fiz.ugd.
1b
Kab. 310
G. Grybauskienė
1. Lietuvių k.
2. Lietuvių k.
3. Tikyba*/muzika**
1. Lietuvių k.
2. Lietuvių k.
3. Matematika
1. Lietuvių k.
2. Lietuvių k.
3. Matematika
1. Lietuvių k.
2. Lietuvių k.
3. Matematika
1. Matematika
2. Pasaulio paž.
3. Dailė/fiz.ugd.
1c
Kab. 313
S. Zubkienė
1. Lietuvių k.
2. Lietuvių k.
3. Matematika
4. Etika (konsultacija)
1. Tikyba*/muzika**
2. Lietuvių k.
3. Lietuvių k.
1. Lietuvių k.
2. Lietuvių k.
3. Matematika
1. Lietuvių k.
2. Lietuvių k.
3. Matematika
1. Matematika
2. Pasaulio paž.
3. Dailė/fiz.ugd.
1d
Kab. 312
Z. Guogienė
1. Matematika
2. Lietuvių k.
3. Lietuvių k.
1. Lietuvių k.
2. Tikyba*/muzika**
3. Pasaulio paž.
1. Matematika
2. Lietuvių k.
3. Lietuvių k.
1. Lietuvių k.
2. Lietuvių k.
3. Matematika
1. Matematika
2. Lietuvių k.
3. Dailė/fiz.ugd.
2a
Kab. 226
I. Norkaitienė
1. Tikyba*/muzika**
2. Matematika
3. Anglų k.
1. Lietuvių k.
2. Anglų k.
3. Matematika
1. Matematika
2. Lietuvių k.
3. Lietuvių k.
1. Lietuvių k.
2. Matematika
3. Pasaulio paž.
1. Matematika
2. Lietuvių k.
3. Dailė/fiz.ugd.
2b
Kab. 309
J. Revinskienė
1. Anglų k.
2. Tikyba*/muzika**
3. Matematika
1. Lietuvių k.
2. Matematika
3. Anglų k.
1. Matematika
2. Lietuvių k.
3. Pasaulio paž.
1. Lietuvių k.
2. Lietuvių k.
3. Matematika
1. Matematika
2. Lietuvių k.
3. Dailė/fiz.ugd.
2c
Kab. 218
V. Lerner
1. Matem.*/tikyba**
2. Anglų k.
3. Lietuvių k.
4. Etika (konsultacija)
1. Anglų k.
2. Lietuvių k.
3. Matematika
1. Lietuvių k.
2. Matematika
3. Pas.paž./fiz.ugd.
1. Matematika
2. Muzika*/dailė**
3. Lietuvių k.
1. Matematika
2. Lietuvių k.
3. Pasaulio paž.
3a
Kab. 223
R. Nominaitienė
1. Matematika
2. Liet. k.*/tikyba**
3. Lietuvių k.
4. Anglų k.
1. Lietuvių k.
2. Matematika
3. Anglų k.
1. Matematika
2. Lietuvių k.
3. Pasaulio paž.
1. Muzika*/liet. k. **
2. Lietuvių k.
3. Matematika
1. Lietuvių k.
2. Pasaulio paž.
3. Dailė/fiz.ugd.
3b
Kab. 220
S. Špiliauskienė
1. Lietuvių k.
2. Matematika
3. Anglų k.
1. Muzika*/tikyba**
2. Matematika
3. Lietuvių k.
4.Anglų k.
1. Matematika
2. Lietuvių k.
3. Pasaulio paž.
1. Lietuvių k.
2. Lietuvių k.
3. Matematika
1. Lietuvių k.
2. Pasaulio paž.
3. Dailė/fiz.ugd.
3c
Kab. 209
N. Žėglaitienė
1. Matematika
2. Lietuvių k.
3. Muzika*/tikyba**
4. Etika (konsultacija)
1. Anglų k.
2. Matematika
3. Lietuvių k.
4. Dailė/fiz.ugd.
1. Matematika
2. Lietuvių k.
3. Pasaulio paž
1. Anglų k.
2. Matematika
3. Lietuvių k.
1. Lietuvių k.
2. Lietuvių k.
3. Pasaulio paž.
4a
Kab. 221
A. Žilinskienė
1. Anglų k.
2. Pasaulio paž.
3. Lietuvių k.
1. Matematika
2. Muzika*/tikyba**
3. Lietuvių k.
1. Lietuvių k.
2. Lietuvių k.
3. Matematika
1. Matematika
2. Lietuvių k.
3. Lietuvių k.
4. Anglų k.
1. Lietuvių k.
2. Matematika
3. Dailė/fiz.ugd.
4b
Kab. 311
L. Paškauskaitė
1. Matematika
2. Lietuvių k.
3. Lietuvių k.
1. Lietuvių k.
2. Anglų k.
3. Muzika*/tikyba**
1. Lietuvių k.
2. Lietuvių k.
3. Matematika
1. Matematika
2. Anglų k.
3. Lietuvių k.
4. Lietuvių k.
1. Pasaulio paž.
2. Matematika
3. Dailė/fiz.ugd.
4c
Kab. 307
Č. Galicinienė
1. Matematika
2. Anglų k.
3. Lietuvių k.
4. Etika (konsultacija)
1. Lietuvių k.
2. Lietuvių k.
3. Matematika
4. Muzika*/tikyba**
1. Lietuvių k.
2. Lietuvių k.
3. Matematika
1. Lietuvių k.
2. Lietuvių k.
3. Anglų k.
1. Matematika
2. Pasaulio paž.
3. Dailė/fiz.ugd.

* 1 ir 3 darbo savaitė

** 2 ir 4 darbo savaitė

Individualios konsultacijos mokiniams – 12.20 – 13.00

Etika (konsultacija) – mokiniams užduotys pateikiamos Eduka dienyne, kilus neaiškumams, mokiniai konsultuojasi nurodytu laiku su mokytoja Microsoft Teams programoje.