Pamokų tvarkaraštis

Informacija atnaujinta: 2020-10-16
Klasė, kab. nr., klasės mokytojaPIRMADIENISANTRADIENISTREČIADIENISKETVIRTADIENISPENKTADIENIS
1a
Kab. 222
V. Vasilavičienė
1. Matematika
2. Lietuvių k.
3. Lietuvių k.
4. Fizinis ugdymas
5. -
6. Pasaulio pažinimas
1. Lietuvių k.
2. Lietuvių k.
3. Tikyba
4. Dailė ir technologijos
5. -
6. Dailė ir technologijos
1. Matematika
2. Lietuvių k.
3. Lietuvių k.
4. Fizinis ugdymas
1. Lietuvių k.
2. Lietuvių k.
3. Matematika
4. Muzika
1. Matematika
2. Fizinis ugdymas
3. Pasaulio pažinimas
4. Muzika
1b
Kab. 310
G. Grybauskienė
1. Matematika
2. Lietuvių k.
3. Lietuvių k.
4. -
5. Fizinis ugdymas
6. Antras žingsnis
1. Matematika
2. Lietuvių k.
3. Lietuvių k.
4. -
5. Muzika
6. Pasaulio pažinimas
1. Tikyba
2. Matematika
3. Fizinis ugdymas
4. -
5. Lietuvių k.
6. Lietuvių k.
1. Pasaulio pažinimas
2. Lietuvių k.
3. Lietuvių k.
4. -
5. Muzika
1. Matematika
2. Dailė ir technologijos
3. Fizinis ugdymas
4. -
5. Dailė ir technologijos
1c
Kab. 313
S. Zubkienė
1. Lietuvių k.
2. Lietuvių k.
3. Matematika
4. -
5. Fizinis ugdymas
1. Matematika
2. Muzika
3. Lietuvių k.
4. -
5. Tikyba /etika
6. Lietuvių k.
1. Lietuvių k.
2. Lietuvių k.
3. Fizinis ugdymas
4. -
5. Matematika
6. Pasaulio pažinimas
1. Lietuvių k.
2. Lietuvių k.
3. Matematika
4. -
5. Muzika
1. Pasaulio pažinimas
2. Dailė ir technologijos
3. Dailė ir technologijos
4. -
5. Fizinis ugdymas
1d
Kab. 312
Z. Guogienė
1. Matematika
2. Fizinis ugdymas
3. Lietuvių k.
4. -
5. Lietuvių k.
6. Pasaulio pažinimas
1. Lietuvių k.
2. Lietuvių k.
3. Matematika
4. -
5. Muzika
1. Lietuvių k.
2. Tikyba
3. Muzika
4. -
5. Fizinis ugdymas
6. Pasaulio pažinimas
1. Matematika
2. Lietuvių k.
3. Dailė ir technologijos
4. -
5. Dailė ir technologijos
1. Matematika
2. Fizinis ugdymas
3. Lietuvių k.
4. -
5. Lietuvių k.
2a
Kab. 226
I. Norkaitienė
1. Tikyba
2. Anglų k.
3. Lietuvių k.
4. Lietuvių k.
5. -
6. Matematika
1. Lietuvių k.
2. Anglų k.
3. Fizinis ugdymas
4. Matematika
5. -
6. Pasaulio pažinimas
1. Lietuvių k.
2. Fizinis ugdymas
3. Matematika
4. Anglų k.
5. -
6. Muzika
1. Matematika
2. Lietuvių k.
3. Lietuvių k.
4. Fizinis ugdymas
5. -
6. Pasaulio pažinimas
1. Matematika
2. Lietuvių k.
3. Dailė ir technologijos
4. Dailė ir technologijos
5. -
6. Muzika
2b
Kab. 309
J. Revinskienė
1. Matematika
2. Tikyba
3. Anglų k.
4. -
5. Lietuvių k.
6. Lietuvių k.
1. Lietuvių k.
2. Lietuvių k.
3. Anglų k.
4. -
5. Fizinis ugdymas
6. Matematika
1. Matematika
2. Fizinis ugdymas
3. Lietuvių k.
4. -
5. Anglų k
6. Pasaulio pažinimas
1. Lietuvių k.
2. lietuvių k.
3. Matematika
4. -
5. Fizinis ugdymas
6. Muzika
1. Matematika
2. Pasaulio pažinimas
3. Muzika
4. -
5. Dailė ir technologijos
6. Dailė ir technologijos
2c
Kab. 218
V. Lerner
1. Anglų k.
2. Matematika
3. Lietuvių k.
4. Lietuvių k.
5. -
6. Muzika
1. Anglų k.
2. Tikyba / etika
3. Matematika
4. Fizinis ugdymas
5. -
6. Lietuvių k.
1. Matematika
2. Lietuvių k.
3. Dailė ir technologijos
4.
5. -
6. Anglų k.
1. Muzika
2. Fizinis ugdymas
3. Matematika
4. Lietuvių k.
5. -
6. Pasaulio pažinimas
1. Matematika
2. Lietuvių k.
3. Lietuvių k.
4. Fizinis ugdymas
5. -
6. Pasaulio pažinimas
3a
Kab. 223
R. Nominaitienė
1. Lietuvių k.
2. Lietuvių k.
3. Fizinis ugdymas
4. Matematika
5. -
6. Pasaulio pažinimas
1. Matematika
2. Lietuvių k.
3. Lietuvių k.
4. Anglų k.
5. -
6. Fizinis ugdymas
1. Lietuvių k.
2. Matematika
3. Tikyba
4. Anglų k.
5. -
6. Fizinis
1. Anglų k.
2. Muzika
3. Lietuvių k.
4. Dailė ir technologijos
5. -
6. Dailė ir technologijos
1. Lietuvių k.
2. Matematika
3. Pasaulio pažinimas
4. Muzika
3b
Kab. 220
S. Špiliauskienė
1. Fizinis ugdymas
2. Lietuvių k.
3. Matematika
4. Tikyba
5. -
6. Pasaulio pažinimas
1. Matematika
2. Anglų k.
3. Muzika
4. Lietuvių k.
5. -
6. Fizinis ugdymas
1. Anglų k.
2. Matematika
3. Lietuvių k.
4. Dailė ir technologijos
5. -
6. Dailė ir technologijos
1. Lietuvių k.
2. Lietuvių k.
3. Fizinis ugdymas
4. Matematika
5. -
6. Pasaulio pažinimas
1. Lietuvių k.
2. Lietuvių k.
3. Muzika
4. Anglų k.
3c
Kab. 209
N. Žėglaitienė
1. Matematika
2. Lietuvių k.
3. Lietuvių k.
4. Pasaulio pažinimas
5. -
6. Muzika
1. Tikyba / etika
2. Fizinis ugdymas
3. Matematika
4. Lietuvių k.
5. -
6. Anglų k.
1. Matematika
2. Lietuvių k.
3. Anglų k.
4. Lietuvių k.
5. -
6. Fizinis ugdymas
1. Matematika
2. Anglų k.
3. Fizinis ugdymas
4. Lietuvių k.
5. -
6. Muzika
1. Lietuvių k.
2. Pasaulio pažinimas
3. Dailė ir technologijos
4. Dailė ir technologijos
4a
Kab. 221
A. Žilinskienė
1. Matematika
2. Pasaulio pažinimas
3. Lietuvių k.
4. Muzika
5. -
6. Fizinis ugdymas
1. Fizinis ugdymas
2. Matematika
3. Anglų k.
4. Lietuvių k.
5. -
6. Lietuvių k.
1. Lietuvių k.
2. Lietuvių k.
3. Matematika
4. Tikyba
1. Fizinis ugdymas
2. Matematika
3. Anglų k.
5. -
6. Pasaulio pažinimas
1. Lietuvių k.
2. Lietuvių k.
3. Anglų k.
4. Dailė ir technologijos
5. -
6. Dailė ir technologijos
4b
Kab. 311
L. Paškauskaitė
1. Matematika
2. Pasaulio pažinimas
3. Tikyba
4. -
5. Lietuvių k.
6. Lietuvių k.
1. Anglų k.
2. Lietuvių k.
3. Lietuvių k.
4. -
5. Matematika
6. Muzika
1. Fizinis ugdymas
2. Matematika
3. Lietuvių k.
4. -
5. Lietuvių k.
6. Pasaulio pažinimas
1. Fizinis ugdymas
2. Lietuvių k.
3. Matematika
4. -
5. Anglų k.
1. Fizinis ugdymas
2. Dailė ir technologijos
3. Dailė ir technologijos
4. -
5. Muzika
6. Anglų k.
4c
Kab. 307
Č. Galicinienė
1. Muzika
2. matematika
3. Lietuvių k.
4. -
5. Pasaulio pažinimas
6. Fizinis ugdymas
1. Muzika
2. Lietuvių k.
3. Lietuvių k.
4. -
5. Matematika
6. Tikyba / etika
1. Fizinis ugdymas
2. Anglų k.
3. Lietuvių k.
4. -
5. Lietuvių k.
6. Matematika
1. Lietuvių k.
2. Lietuvių k.
3. Anglų k.
4. -
5. Fizinis ugdymas
6. Pasaulio pažinimas
1. Matematika
2. Anglų k.
3. Dailė ir technologijos
4. -
5. Dailė ir technologijos