PRIIMAMŲ VAIKŲ SĄRAŠAI 

PRIIMAMŲ VAIKŲ SĄRAŠAI 2017 m.

Dokumentas

pdfsm.png

 

MOKINIŲ PRIĖMIMO TVARKA

CENTRALIZUOTO VAIKŲ PRIĖMIMO Į KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS APRAŠAS

Dokumentas 1, Dokuemntas 2

pdfsm.png

MOKINIŲ PRIĖMIMO Į KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠAS

Dokumentas

pdfsm.png