UGDYMAS

Mokykloje vykdomos programos:

  • Pradinio ugdymo programa
  • Ikimokyklinio ugdymo programa
  • Priešmokyklinio ugdymo programa
  • Neformaliojo švietimo programos
  • Prevencinė programa: “Antras žingsnis“
  • Prevencinė programa: „Zipio draugai“
  • Prevencinė programa: „Obuolio draugai“

 

PAMOKŲ LAIKAS

PAMOKOS

PAMOKOS PRADŽIA

PAMOKOS PABAIGA

I

8.30

9.15

II

9.25

10.10

III

10.25

11.10

IV

11.30

12.15

V

12.35

13.20

 

GRUPIŲ DARBO LAIKAS

GRUPĖS PAVADINIMAS

DARBO PRADŽIA

DARBO PABAIGA

     „Boružiukai“

7.30

18.00

     „Bitutės“

7.30

18.00

     „Skruzdėliukai“

8.00

17.00

     „Drugeliai“

7.30

18.00

     „Žiogeliai“

8.00

17.00

 

NEFORMALUSIS ŠVIETIMAS

Pradinių klasių mokiniams vykdomos prevencinės programos  „Antras žingsnis“  ir „Obuolio draugai“

Priešmokyklinio amžiaus grupėse vykdoma tarptautinė vaikų socializacijos programa "Zipio draugai".

 

Apie programą „Antras žingsnis“

Antras žingsnis“ – daugiau nei smurto prevencijos programa. Tai socialinius emocinius įgūdžius ugdanti bei stiprinanti programa. Programos tikslas -  mažinti vaikų agresyvų elgesį, mokyti vaikus susitvarkyti su savo jausmais, atsispirti impulsyviam elgesiui, spręsti konfliktus, susitvarkyti su problemomis ir suprasti savo elgesio pasekmes. Programos mokymo planas sukurtas ugdyti vaiko socialinę kompetenciją, mokant jį socialinių emocinių įgūdžių, kurie bus naudingi ir tolimesniame gyvenime.

 

Apie programą “Zipio draugai“

Tarptautinės programos ,,Zipio draugai“ tikslas– padėti 5–7 metų vaikams įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų, siekiant geresnės vaikų emocinės savijautos.

Programa „Zipio draugai“ moko vaikus, kaip įveikti kasdienius emocinius sunkumus: atstūmimą, vienatvę, patyčias ar priekabiavimą, sunkius pokyčius. Padeda suvokti ir skatina kalbėti apie savo jausmus, ieškoti būdų su tais jausmais susitvarkyti. Moko vaikus empatijos, susirasti draugų, kreiptis paramos ir ją priimti bei padėti aplinkiniams. Padeda ne tik nesileisti būti patyčių aukomis,  bet ir patiems netapti priekabiautojais.

http://www.vaikolabui.lt/wp-content/uploads/2011/02/gdggasvzx.gif

Programa padeda pedagogams tobulinti darbe reikalingas socialinę, socioedukacinę bei mokinių motyvavimo ir paramos jiems kompetencijas.

Specialistų nuomone, programa „Zipio draugai“yra išskirtinė kitų prevencinių programų tarpe.

Programa „Zipio draugai“ Lietuvoje vykdoma nuo 2000 metų ikimokyklinių ir visų tipų bendrojo ugdymo mokyklų priešmokyklinėse grupėse ir pirmosiose klasėse. Programoje gali dalyvauti visi vaikai, turintys ne mažiau kaip pilnus 5 metus ir ne vyresni kaip 7 metų. Lietuvoje „Zipio draugų“ programa įgyvendinama lietuvių, lenkų ir rusų kalbomis.

Nuo programos įgyvendinimo Lietuvoje pradžios, joje yra dalyvavę  virš 142 tūkstančių vaikų, paruošti 3740 pedagogų iš visų šalies apskričių.

Programa ne kartą profesionaliai ir nepriklausomai vertinta, siekiant įsitikinti, ar ji tinkamai įgyvendinama, ar daro poveikį. Vienoje iš pateiktų ataskaitų, vertintojai rašė: „Įvertinimo rezultatai rodo, kad programa žymiai pagerina vaikų gebėjimus spręsti kasdien iškylančius sunkumus, stiprindama bendradarbiavimą, gebėjimą atjausti bei sumažina elgesio problemas.“ Lietuvoje buvo atlikta ir daugiau vertinimų, kurių metu buvo patikrintas ir patvirtintas programos išliekamasis poveikis vaikams.

Programa „Zipio draugai“ buvo įtraukta į Nacionalinę smurto prieš vaikus prevencijos ir pagalbos vaikams 2008 – 2010 metų programą. Lietuvos respublikos vyriausybė savo nutarimu  rekomenduoja programą plėtoti ikimokyklinio ugdymo įstaigose (2008 m. balandžio 24 d. Nr. 392).

Programą ,,Zipio draugai“ inicijavo ir sukūrė, o dabar tarptautiniu mastu koordinuoja organizacija Partnership for Children, reziduojanti Londone. Jiems priklauso programos autorių teisės.

VšĮ ,,Vaiko labui“ turi išimtinę licencijąLietuvoje įgyvendinti programą ,,Zipio draugai“, nes yra pasirašiusi sutartį  su Partnership for Children.

 

 

Apie programą „Obuolio draugai“

Programą „Obuolio draugai“ sudaro šešios dalys arba temos: „Jausmai“, „Bendravi­mas“, „Draugystė“, „Problemų sprendimas“, „Pokyčiai“ ir „Mes galime įveikti.“  Kiekvienai temai skirtos 4 valandėlės, kurių kie­kvienos trukmė – 45 minutės. Valandėles vienus mokslo metus vaikams klasėje veda specialiai paruoštas įgyvendinti programą vaikų klasės ar grupės pedagogas.

Programa „Obuolio draugai“ padeda ugdyti vaikų socialinius ir emocinių sunkumų įveikimo gebėjimus: moko vaikus suvokti ir kalbėti apie jausmus, pasakyti tai, ką nori pasakyti, įdėmiai išklausyti, susidraugauti ir išsaugoti draugystę, kreiptis pagalbos ir padėti aplinkiniams, įveikti vienišumą, atstūmimą, patyčias ar priekabiavimą, spręsti konfliktus, lengviau išgyventi pasikeitimus, netektis ir netgi mirtį.

Programa „Obuolio draugai“ pedagogams siūlo visą sistemą gerai apgalvotų uždavinių, būdų ir metodų bei konkrečių praktinių užduočių, kuriuos įvaldęs pedagogas gali efektyviai padėti vaikui išsiugdyti kasdieniam jo gyvenimui ir bendravimui taip reikalingus socialinius gebėjimus.

Palyginus su „Zipio draugų“ programa, „Obuolio draugai“ dar nauja programa – ji sukurta 2008 metais. Pirmą kartą programa išbandyta Brazilijoje. Šiuo metu  ji įgyvendinama Anglijoje, Airijoje, Brazilijoje, Olandijoje, Norvegijoje ir pas mus Lietuvoje.

Pilotinis programos „Obuolio draugai“ įgyvendinimas Lietuvoje vyko 2012 – 2013 mokslo metais septyniose atrinktose Vilniaus ugdymo įstaigose. Programa buvo išbandoma, vertinama ir tobulinama, pritaikant ją Lietuvos ugdymo sistemai. Bandomojo programos įgyvendinimo metu buvo suburta programos „Obuolio draugai“ ekspertų, vykdytojų atstovų ir programą įgyvendinančių pedagogų grupė. Šiai grupei išsikeltas tikslas – teikti programos kūrėjams „Partnership for Children“ idėjas programai patobulint ar papildyti, atsižvelgiant į praktinę pedagogų patirtį vedant valandėles vaikams ir konsultantų bei ekspertų įžvalgas vedant mokymus pirmiesiems programos „Obuolio draugai“ pedagogams Lietuvoje.

Pagrindinis šios grupės darbo rezultatas – konkretūs pasiūlymai programos kūrėjams „Partnership for Children“ dėl programos „Obuolio draugai“ metodinės medžiagos komplekto pedagogui patobulinimo. Dauguma jų buvo pripažinti priimtinais ir yra įtraukti į programos metodinę medžiagą.

Nuo 2013-2014 mokslo metų pradėta programos „Obuolio draugai“ plėtra Lietuvoje. Vilniaus apskrities pedagogai pirmieji buvo pakviesti įgyvendinti programą. Jie pradėjo vesti programos   „Obuolio draugai“  valandėles vaikams jau turėdami atnaujintą programos variantą ir naują gražiai bei pedagogui patogiai išleistą programos metodinę medžiagą.

2014 – 2015 mokslo metais į programą įsijungė Alytaus, Kauno ir Marijampolės apskritys, 2015 – 2016 mokslo metais – Klaipėda, Panevėžys ir Šiauliai. 2016 – 2017 mokslo metais įsijungti į programą pakvietėme Tauragės, Telšių ir Utenos pedagogus. Taip palaipsniui visos Lietuvos vaikamsbuvo suteikta galimybė programoje „Obuolio draugai“.

.

Šiuo metu įgyvendinti programą  „Obuolio draugai“  yra paruošti jau 885 Lietuvos pedagogai.

image1 image2

 

 

 

Neformaliojo švietimo valandos 2017-2018 m. m. nurodytos ugdymo plane.

 

 

ŠVIETIMO PAGALBA

 

IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ LOGOPEDĖS DARBO LAIKAS:

Antradieniais:   7.30 – 15.00

Ketvirtadieniais: 7.30 – 13.30

 

MOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ LOGOPEDĖS IR SPEC. PEDAGOGĖS DARBO LAIKAS:

Pirmadienis - 11.45 – 15.30

Antradienis – 10.05 – 15.35

Trečiadienis – 10.10 – 15.30

Ketvirtadienis – 10.10 – 15.30

Penktadienis – 11.20 – 15.00

 

SOCIALINĖS PEDAGOGĖS ERIKOS PLIAUGIENĖS

DARBO GRAFIKAS 2017-2018 m.m.

Pirmadienis  - 8.30 – 12.30

Antradienis – 9.00 – 14.00

Trečiadienis – 9.00 – 13.00

Ketvirtadienis – nedarbo diena

Penktadienis – 9.00 – 14.00

 

PSICHOLOGĖS  VITALIJOS MARCINKEVIČIENĖS

DARBO GRAFIKAS 2017-2018 m.m.

Pirmadienis  - 9.00 – 14.30

Antradienis – nedarbo diena

Trečiadienis – 9.00 – 14.30

Ketvirtadienis – 11.00 – 15.00

Penktadienis – 9.00 – 14.00