Dokumentai

Mokyklos nuostatai – Dok.

Strateginis planas – Dok.

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės –  Dok.

Ugdymo planas – Dok.


Švietimo stebėsenos rodiklių aprašai – Dok.

Stebėsenos tvarkos aprašas – Dok.

Vidaus kontrolės įgyvendinimo tvarkos aprašas – Dok.


VADOVO METŲ VEIKLOS ATASKAITOS

2021 metų – Dok-1. Dok-2.

 


VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS

2021 metų – Dok-1, Dok-2;

2020 metų – Dok-1, Dok-2, Dok-3;

2019 metų  – Dok;