Dokumentai

Mokyklos nuostatai – Dok.

Strateginis planas – Dok.

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės –  Dok.

Ugdymo planas – Dok.

 


VADOVO METŲ VEIKLOS ATASKAITOS

2021 metų – Dok-1.


FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS

2020 metų – Dok-1, Dok-2, Dok-3.

2019 metų – Dok-1, Dok-2.

2019 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas – Dok.

2019 metų biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita – Dok.


VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS

2021 metų – Dok-1.

2020 metų – Dok-1, Dok-2, Dok-3,

2019 metų  – Dok.