Dokumentai

Mokyklos nuostatai – Dok.

Strateginis planas – Dok.

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės –  Dok.

Ugdymo planas – Dok.

 


FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS

2020 metų – Dok-1, Dok-2.

2019 metų – Dok-1, Dok-2.

2019 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas – Dok.

 


VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS

2020 metų – Dok-1, Dok-2.

2019 metų  – Dok.